2

Sambutan Yasinan Bahasa Jawa

Berikut ini merupakan sambutan tuan rumah acara yasinan dalam bahasa jawa. yang dikarang oleh mas Marsono

Assalamu’alaikum wr wb

mukadimah

 

Dumateng para alim ulama, para ustadz bil khusus bapak kamin selaku ketua jamaah yasin ingkang kawulo hormati

dumateng sesepuh, pinisepuh, para bapak, saha mas mas anggota jamaah yasin ingkang kawulo hormati ugi

Sepindah monggo kita tansah ngatah-ngatahaken sukur dumateng Alloh SWT, dene menopo kita taksih keparingan hidayah saha inayah sehingga saget makempal wonten griyo mriki khanti sehat wal afiat.

Mugi mugi kempal kita dalu meniko mbeto manfaat saha maslahah kagem gesang kita fi dunya wal akhirah.

Kaping kalih, sholawat saha salam mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita nabi agung muhammad SAW, mugi mugi kita termasuk golongan ipun tiyang-tiyang ingkang bejo nampi syafaat awet dunyo dumugi yaumul akhir mangke.

 

Bapak bapak jamaah yasin ingkang kawulo hormati, kulo ngaturaken matur suwun atas rawuh panjenengan minangka undangan kulo, mugi-mugi rawuh panjenengan sedoyo dipun catet minangka amal kesahenan ingkang mbeto manfaat lan maslahat kagem kehidupan kita awet ndunyo ngantos akhirat mangke.

 

Kawulo nyuwun khanti keiklasan penggalih panjenengan supados nderek ndongak’aken dumateng arwah leluhur kulo ingkang sampun sumare wonten alam leluhur.

Mugi mugi amal panjenengan sedoyo tansah dipun coret minangka amal kesahenan wonten ngarso dalem Alloh SWT. Aamiin

Sak lajenginpun kulo nyuwun pangapunten ingkang katah bilih kulo mboten saget nyediakan palenggahan ingkang sekeco, utawi kirang gupuh anggen kulo nampi rawuh panjengan, lan mangke menawi wonten pasegahan ingkang kirang nuju prana dateng penggaling panjenengan sedaya, sepindah maleh kulo nyuwun pangapunten sak ageng-agengipun.

 

Para bapak ingkang kawulo hormati,

mbok bilih acara dalu meniko sampun paripurno lan panjenengan sedaya ngersaake kundur, kulo namung saget ndongaaken, mugi kundur panjenengan dugi dalem piyambak-piyambak tansah dipun lindungi Alloh. Mboten wonten aral setunggal menopo.

Mekaten saking kulo, menawi wonten klenta klentu atur kulo nyuwon pangapunten sak ageng-agengipun.

Wassalamu’alaikum wr wb.

Filed in: bookmark

Recent Posts

Bookmark and Promote!

2 Comments

 • At 2012.10.15 16:53, adib fauzy said:

  keren gan,ijin sedot ya

  [Reply]

  • At 2013.12.12 14:47, gusmus said:

   matur sembah nuwun…menawi wonten contoh kata sambutan yang lain mohon di apload ya

   [Reply]

   (Required)
   (Required, will not be published)

   © 2015 vicky. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
   Proudly designed by Theme Junkie.